NUnit perusteet 103

Yksikkötestaus ei eroa varsinaisesti ohjelmoinnista ja attribuutit sekä testien kirjoittaminen jää paremmin mieleen ohjelmoimalla.

Sovella aiemmin oppimaasi seuraaviin käytännön läheisiin harjoitustehtäviin. Sinua auttavat myös muutamat apukysymykset.

Tutustu valmiiseen ohjelmaan, jossa on hyödynnetty testejä

Kloonaa projekti https://github.com/nyluntu/saliavustaja

Käynnistä projekti Visual Studiolla. Yritä kääntää projekti, jotta kaikki riippuvuudet ladataan. Tämän jälkeen valitse projekteista Saliavustaja.UI. Projektin päällä klikkaa hiiren oikeata painiketta ja kontekstimenusta valitse "set as startup project". Tämän jälkeen käynnistä projekti ja kokeile, että ohjelma käynnistyy.

Seuraavaksi sulje ohjelma ja tutustu SaliavustajaTests -projektiin. Yritä saada ajettua testit Visual Studiolla. Yritä tehdä havaintoja testeistä:

  • Mitä testit testaavat? Mitä ne siis yrittävät todistaa?

  • Miten testiluokat on nimetty?

  • Miten testimetodit on nimetty?

  • Miten eri attribuutteja on käytetty?

  • Miten eri Assert-tarkistuksia on käytetty?

  • Miten itse testit on rakenteeltaan ja luettavuudeltaan kirjoitettu?

Arrange-Act-Assert -sääntö testien kirjoittamisessa

Tutustu seuraavaan artikkeliin. http://wiki.c2.com/?ArrangeActAssert

Mikä on Arrange, Act, Assert säännön tarkoitus=

Tutustu edelliseen Saliavustaja esimerkkiin ja huomioi, toteutuuko siellä kyseinen rakenne?

Mitä muita tapoja on järjestellä yksikkötestien ohjelmointikoodia?

Last updated