TL;DR

Mitä on ohjelmistokehityksen ostaminen?

 • Maksat asiasta, jota ei voi haistaa, maistaa, kuulla, koskea, tuntea tai nähdä.

 • Ohjelmistokehitys terminä käsittää kaikki työtehtävät ohjelman käyttöönottoon ja ylläpitämiseen asti.

 • Ostat henkilön osaamista ja kokemusta.

 • Lopputuloksena syntyy ohjelman lähdekoodi, jos ei synny niin kyse ei ole ohjelmistokehityksestä.

 • Syntynyt lähdekoodi on se juttu, joka mahdollistaa liiketoiminnan. Lähdekoodi kirjoitetaan aina toiselle henkilölle, ei tietokoneelle.

 • Lähdekoodi syntyy luovan prosessin lopputuloksena.

Miten ohjelmistokehityksen ostaminen eroaa ns. valmiin verkkopalvelun ostamisesta?

 • Valmiilla ohjelmistolla tarkoitan esimerkiksi palveluita, jotka ovat keskittyneet johonkin yrityksen liiketoiminnan alueeseen. (kirjanpito, markkinointi, verkkokauppa, projektinhallinta, työajanseuranta. jne.)

 • Valmiin verkkopalvelun alkukustannukset ja käyttö voivat olla alhaisia.

 • Valmiin verkkopalvelun ostamisen yhteydessä mieti, onko liiketoimintasi oikeasti niin uniikki vai ei?

 • Valmiin verkkopalvelun kohdalla taivuttelet sen toimintojen mukaisesti.

 • Valmiin verkkopalvelun kohdalla ylläpito ei ole sinun huolehdittavana.

 • Ohjelmistokehityksen ostamisessa puolestaan ei ole tarkoitus tehdä kaikkea itse, voidaan keskittyä yhteen tärkeään osa-alueeseen.

 • Valmiin verkkopalvelun ostaminen on kuitenkin hankinta, joten ohjelmistokehityksen kaikista vaiheista jäljelle jää usein käyttöönotto.

Miten arvioin sijoitukseni kannattavuutta?

 • Ohjelma ei tuota arvoa heti vaan alkukustannukset voivat olla suuria. Vertaa tätä ravintolan perustamiseen.

 • Arvoa ohjelma voi tuottaa vasta kun pienikin osa siitä on julkaistu. Ennen sitä kaikki tehty on lähinnä arvaus mikä voisi tyydyttää tarpeet mutta arvoa se tuottaa vasta julkaistaessa. Älä venytä julkaisua.

 • Muista pitää aina tavoitteet kirkkaana. Tavoite ei saa olla €€. Tavoitteen pitää olla mitattavissa. Eurot ovat seuraus tavoitteeseen pääsemisestä. Lue aiheesta Impact Mapping

 • Laske kuinka nopeasti voit teoriassa saada sijoituksen takaisin (päivässä, viikossa, kuukaudessa, vuodessa)

 • Laske minkälaista arvoa ohjelma tuottaa.

 • Älä tee, jos et pysty laskemaan arvoa.

Joitakin tavoitteita, joista sitten soveltaa miten niihin päästään.

 • Kun ominaisuus X valmistuu, se lisää asiakkaiden kertaostosten loppusumma Y%.

 • Kun ominaisuus X valmistuu, se lisää asiakkaiden ostojen toistuvuutta Y%.

 • Kun ominaisuus X valmistuu, se lisää asiakkaiden määrää Y%

 • Kun ominaisuus X valmistuu, se säästää työtehtävään käytettävästä ajasta 5min joka päivä. (5min x 226 päivää x 5 henkilöä = 94h 10min)

Käännä edelliset tavoitteet ympäri eli aloita kysymällä "Miten?"

Mitä asioita minun tulisi huomioida ennen ohjelmistokehityksen ostamista?

 • Varaa riittävästi aikaa. 1 työpäivä vähintään viikossa, mieluiten enemmän joskus.

 • Älä arkaile asiasi esille tuomisessa, ei ole suurta pelkoa ideoiden varastamisesta.

 • Yritä jäsentää asia ja tavoitteet. Kokeile piirtää oma visiosi ohjelmasta ulkonäöllisesti tai käytettävyyden näkökulmasta.

 • Kysy tarjouksia eri lähteistä. Eroja on huomattavasti. Tämä ei tarkoita, että halpa on hyvä.

 • Mieti pienin mahdollinen osuus, joka tuo arvoa ja pysy siinä.

 • Kustannuksia tulee kun työmäärät ovat useita kuukausia, varmista siis mitä rahalla saa.

 • Ohjelman ensimmäinen versio, keneltä tahansa ostettuna, tee se kiinteällä summalla. Tuntihinnalla kustannukset nousevat helposti.

 • Muista neuvotteluvara, katso alla oleva kolmio. (usein aika ja raha ovat rajallisia, joten jousta sisällöstä, vain kaksi kulmaa voidaan valita.)

 • Älä niinkään peljästy kustannuksia. Yritä saada kuva mitä ne ovat ja tarkista tavoitteesi. Muista, että tämä on sijoitus.

 • Älä seuraa isompia. Tee omaa juttuasi.

 • Ulkoasu maksaa myös.

 • Kun palaveeraat niin kysy mukaan ohjelmoija (tai se henkilö, joka oikeasti kirjoittaa lähdekoodin)

 • Tutustu aiheeseen. Ohjelmoijat yrittävät opetella puhumaan "asiakasta". Opettele puhumaan "ohjelmoijaa". Viestintä on suuressa osassa, että tavoitteisiin päästään.

Esimerkkejä mitä euroilla saa

 • 0 - 5 000€ pienet ja keskisuuret verkkosivut, pienen verkkokaupan käyttöönotto. Valmiiden palveluiden vuosikustannukset. Pienet demot tai ideoiden kokeilu. Pienet integraatiotyöt kuten esimerkiksi kahden järjestelmän välinen keskustelu. Verkko- tai luottokorttimaksujen toteuttaminen.

 • 5 000€ - 10 000€ Kauniimmat verkkosivut, pienen verkkokaupan käyttöönotto ja räätälöidyt ulkoasut. Valmiiden palveluiden vuosikustannukset. Hyvin mahdollisesti jo pienen räätälöidyn verkkosovelluksen ensimmäinen versio mutta hyvin rajattu.

 • 10 000€ - 15 000€ Mahdollisesti pienen verkkopalvelun alkukustannukset, rajatuilla ominaisuuksilla. Erilaiset järjestelmien väliset integraatiotyöt. Pienen mobiilisovellukset toteuttaminen rajatuin ominaisuuksin.

 • 15 000€ - 25 000€ Mobiilisovellus, jossa myös verkkopalvelun osuus mukana. Rajattu sellainen ja todennäköisin summa ensimmäisestä versiosta. Usein toteutuksissa tarvitaan muitakin järjestelmiä eli verkkomaksujen käyttöönottoa jne.

 • +25 000€ Puhutaan jo sellaisesta työmäärästä, että tekemistä on paljon ja kustannukset nousevat. Riippuen kustannuksista, voi tarkoittaa 1-6kk työtä eli eroa on paljon. Toimittajia on monenlaisia eri lähtöön.

 • Esimerkit on mietitty siitä näkökulmasta, että asiakkaana on jotakin liiketoimintaa harjoittava yritys. Ei niinkään Startup -kuviot. Tottakai samat lait pätevät näissä, että isompaa tuottoa odottaessa, kustannukset ovat suuremmat.

Last updated