Sanasto

Tietokantoihin tutustuessa tulee vastaan useita eri termejä, jotka on hyvä tuntea. Tässä on esitelty joitakin relaatiotietokantoihin liittyviä termejä.

taulu - Tällä tarkoitetaan relaatiotietokannan pääasiallista rakennetta, jonne tieto tallentuu. Esimerkiksi voisi olla taulut nimellä kirjat, koirat tai asunnot.

rivit - Taulut sisältävät rivejä. Rivi on aina yksi tiedonjyvä, joka on uniikki taululle. Taulun ei tulisi sisältää siis ns. duplikaatteja.

sarake - Rivit sisältävät sarakkeita. Sarake on aina yksittäinen tiedon osa. Tällaisia voisi olla esimerkiksi koirat -taulussa ikä, rotu, nimi jne.

pääavain - Tunniste, joka on uniikki ja erottaa taulun rivit toisistaan.

viiteavain - Tunniste, joka viittaa toisen taulun pääavaimeen.

records tai tuples - Näillä tarkoitetaan rivejä.

attribuutti - Tällä tarkoitetaan saraketta.

rajoitteet (constraints)

mahtavuus (Cardinality)

Last updated