Comment on page

Sanasto

Tietokantoihin tutustuessa tulee vastaan useita eri termejä, jotka on hyvä tuntea. Tässä on esitelty joitakin relaatiotietokantoihin liittyviä termejä.
taulu - Tällä tarkoitetaan relaatiotietokannan pääasiallista rakennetta, jonne tieto tallentuu. Esimerkiksi voisi olla taulut nimellä kirjat, koirat tai asunnot.
rivit - Taulut sisältävät rivejä. Rivi on aina yksi tiedonjyvä, joka on uniikki taululle. Taulun ei tulisi sisältää siis ns. duplikaatteja.
sarake - Rivit sisältävät sarakkeita. Sarake on aina yksittäinen tiedon osa. Tällaisia voisi olla esimerkiksi koirat -taulussa ikä, rotu, nimi jne.
pääavain - Tunniste, joka on uniikki ja erottaa taulun rivit toisistaan.
viiteavain - Tunniste, joka viittaa toisen taulun pääavaimeen.
records tai tuples - Näillä tarkoitetaan rivejä.
attribuutti - Tällä tarkoitetaan saraketta.
rajoitteet (constraints)
mahtavuus (Cardinality)