Comment on page

Projekti 2018/01

Lukuun on luotu alustava kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Toimeksianto on harjoitusprojekti, johon sisältyy ajankohtaisista asiakasprojekteista poimittuja tilanteita.
Projektin toimeksianto on seuraava
Kehitystiimin tulee lukea projektin kuvaus ja asiakkaan tarpeet läpi. Projektia on aloitettu jo työstämään yhdessä, jotta sen konteksti olisi tutumpi. Kun kehitystiimi aloittaa ohjelman jatkokehittämisen itsenäisesti, tulee heidän omatoimisesti näyttää, että osaavat soveltaa opetettuja ohjelmistokehitykseen liittyviä menetelmiä ja käytänteitä.
Kehitystiimi itse päättää projektin suunnan ja heillä on sitä varten olemassa ohjaaja, joka arvioi lopputuloksen. Projektissa pitää esiintyä kehitystiimin oma syventyminen ongelmaan, joten ennalta määritettyä lopputulosta ei ole. Omalla aktiivisuudellaan ja työskentelyllään kehitystiimi näyttää osaavansa asiat.
Ohjaaja arvioi projektin aikana syntyneitä dokumentteja mihin sisältyy mm. tehtävälista, käyttäjätarinat, käyttötapauskuvaukset, ohjelmakoodi, ohjelman valmis versio. Tämän lisäksi arvioihin voi olla muita vaikuttavia tekijöitä mutta nämä asiat on kerrottu selkeästi kehitystiimille.
Huom! Opiskelijoille suunnatuissa projekteissa heidän arviointinsa ja palautettavat dokumentit on kuvattu tarkemmin heidän omalla oppimisalustallaan.

Tuotteen nimi / Projektin nimi

Verkkokaupan tilauksen vastaanottaminen ja käsittely

Asiakkaan kuvaus tarpeista

Asiakkaalla on autojen varaosien myyntiin keskittynyt liiketoiminta. Nykyinen liiketoiminta tapahtuu pääsääntöisesti myymälöiden kautta yksityisasiakkaille. Liiketoiminnan kasvattamiseksi asiakas on päättänyt kasvattaa yrityksille ja muille yhteistyökumppaneille suunnattua myyntiä.
Yrityksille suunnattuja palveluita on olemassa mutta tilaukset on otettu vastaan puhelimitse tai sähköpostitse. Tilauksien määrän kasvattamiseksi asiakas tarvitsee pienen ohjelmiston, joka vastaanottaa tilauksia ja käsittelee yleisimmät tilaukseen liittyvät vaiheet.
Asiakas on ajatellut työkalun olevan eräänlainen verkkokauppa, joka on suunnattu vain yritysasiakkaille. Tilausta tehdessä pitäisi olla mahdollista kertoa ostajan yhteystiedot tai muulla tapaa tunnistaa kuka tilauksen on tehnyt. Yritysasiakkaille on mahdollista olla tehty erilaisia sopimuksia, jotka määrittävät ostoksen kokonaissumman.
Tilaukseen tulisi pystyä valitsemaan ennalta määritettyjä tuotteita ja tilauksen vahvistamisen jälkeen, asiakkaalla pitää olla tapa nähdä uudet tulleet tilaukset sekä pystyä merkitsemään ne lähetetyksi ostajalle.
Koska kyse on autojen varaosista, ei asiakkaalla aina ole kyseisiä tuotteita varastossa ja hän joutuu tehdä siitä erillisen toimitus/tilauspyynnön maahantuojille. Tällöin tilausta tehdessä ostajalle pitäisi ilmoittaa, että varaosien toimituksessa voi kestää normaalia pidempään.

Tuotteen tehtävälista

Tuotteen tehtävälista koostuu pääosin alla mainituista kokonaisuuksista, joita on tarkennettu myöhemmin käyttäjätarinoiden ja käyttötapausten avulla.
  • Tuotteiden lisääminen ja hallinta
  • Tilauksen luominen, hyväksyntä ja hallinta
  • Asiakkaan lisääminen ja hallinta
  • Asiakkaan erikoishintojen lisääminen ja hallinta
  • Varaston hallinta tilausten perusteella

Käyttäjätarinat

Eri rooleille tai käyttäjäryhmille on tehty oma listauksensa heille tarkoitetuista ominaisuuksista. Listaukset eivät ole täydellisiä tai niihin ei ole otettu mukaan kaikkia ominaisuuksia. Tarkoituksena on pitää listat esimerkkien vuoksi yksinkertaisina.

Yritysasiakkaan käyttäjätarinat

As a/an
I want to...
so that
Yritysasiakkaana
tahdon pystyä poimimaan tilaukseen haluamani tuotteita
voin luoda haluamani tilauksen.
Yritysasiakkaana
tahdon pystyä poistamaan tilauksestani tuotteita ennen sen vahvistamista
voin välttyä tilaamasta varaosia, joita en tarvitse.
Yritysasiakkaana
tahdon nähdä tilauksen yhteenvedon yhteydessä maininnan toimitusajasta tuotteiden osalta joita ei ole heti saatavilla
voin tietää tulevatko kaikki tuotteet samassa lähetyksessä.
Yritysasiakkaana
tahdon saada tilauksesta tilausvahvistuksen
Yritysasiakkaana
tahdon saada tilauksesta lähetysvahvistuksen
voin tietää milloin toimitus on lähetetty toimittajalta.
Yritysasiakkaana
tahdon nähdä tilauksen kokonaissumman ennen sen vahvistamista

Verkkokaupan ylläpitäjän (toimittaja eli tässä varsinainen projektin asiakas) käyttäjätarinat

As a
I want to...
so that
Toimittajana
tahdon nähdä listan uusista käsittelemättömistä tilauksista
voin tietää mitkä tilaukset minun tulisi käsitellä ja lähettää.
Toimittajana
tahdon saada tilauksesta keräilylistan
voin pakata yhden tilauksen tuotteet.
Toimittajana
tahdon pystyä vaihtamaan tilattujen tuotteiden yksikkömääriä
voin korjata inventaarivirheistä johtuvat virhetilanteet.
Toimittajana
tahdon nähdä listan kaikista tehdyistä tilauksista
voin tarkistaa tilauksien tiedot myöhemmin sen lähettämisen jälkeen.
Toimittajana
tahdon pystyä muodostamaan ja lähettämään laskun asiakkaalle tilauksen lähettämisen jälkeen
asiakkailtani perittävät myyntisaamiset tulevat hoidettua nopeammin.
Toimittajana
tahdon saada yhteenvedon varastosta loppuneista tuotteista
osaan tilata tuotteita lisää varastooni jo valmiiksi.

Käyttötapaukset

Käyttötapauksien kohdalla yksi käyttäjätarina pilkotaan tarkemmin vaiheisiin ja tapahtumiin mistä se koostuu. Käyttötapauksia ei ole kirjoitettu kaikista käyttätarinoista valmiiksi vaan niitä luodaan sen mukaan kuinka projekti etenee.

Tarvittavat ohjelmistot

Alla on kuvattu tarvittavia työkaluja ohjelmia. Mikään ei estä käyttämästä muita vastaavia, esimerkiksi projektissa ei ole väliä mikä Visual Studion versio on käytössä kunhan se on vähintään vuoden 2017 version julkaisu.
Osa työkaluista on voitu määrittää pakollisiksi työskentelyn seuraamista varten, esimerkiksi Gitlab palvelu.

Pakolliset palvelut ja ohjelmistot

Git
Versionhallintatyökalu
Iterate faster, innovate together
GitLab
Projektinhallintaan sekä versionhallintaan tarkoitettu palvelu

Muut palvelut ja ohjelmistot