Toimeksianto 2019/02

Toimeksiannon kuvaus syksyn opetusta varten.

Huom! Opiskelijoille suunnatuissa projekteissa heidän arviointinsa ja palautettavat dokumentit on kuvattu tarkemmin heidän omalla oppimisalustallaan.

Tekniset rajaukset toimeksiannon ohjelmalle

 • Ohjelmointikielenä C#.

 • Ohjelmoinnissa pitää olla sovellettu olio-ohjelmointiin liittyviä käsitteitä, koska näitä on opetettu toisessa osuudessa.

 • Ohjelma on ns. konsolisovellus.

 • Esimerkkejä alapuolella. Käyttöliittymän toteuttaminen tällaiselle ohjelmalle on vapaasti ryhmän päätettävissä miten sen haluaa toimivan.

 • Ohjelman tulee tallentaa ja lukea tietoa vähintään tekstitiedostosta. Muut tallennustavat ryhmän päätettävissä taitotasoon nähden.

 • Kun tilausjärjestelmä aukaistaan uudelleen, sen pitää pystyä säilyttämään tieto entisistä tilauksista, joten tiedot eivät saa hukkua kun ohjelma lopetetaan.

Vähimmäisvaatimukset ominaisuuksille

Ohjelman tulee toiminnaltaan toteuttaa alla olevat vähimmäisvaatimukset. Näiden lisäksi kehitystiimillä on mahdollisuus toteuttaa lisäominaisuuksia. Ainoa rajoite on annettu aika, joten projektin palautus ei saa myöhästyä lisäominaisuuksien takia. Kehitystiimin tulee siis priorisoida tavoitteensa.

Ohjelman ominaisuudet liittyvät erilaisia tuotteita myyvän asiakkaan tilausjärjestelmän toteuttamiseen. Tilausjärjestelmällä tarkoitetaan sellaista ohjelmaa, jolla voidaan luoda tilaus ja käsitellä tilaus asiakkaan tarpeiden mukaan.

Esimerkkinä tilausjärjestelmästä voidaan pitää verkkokauppaa. Verkkokaupassa tuotteen tilaaja voi luoda tilauksen. Tilausjärjestelmän omistaja puolestaan voi käsitellä vastaanotetun tilauksen.

Ennen toimeksiannon aloittamista kannattaa tutustua vanhaan projektitoimeksiantoon, jossa on samankaltaista sisältöä.

Tilausjärjestelmän minimivaatimukset:

 • Tilausjärjestelmän käyttäjän pitää pystyä luomaan uusi tilaus.

 • Tilausjärjestlemän käyttäjän pitää pystyä merkitsemään tilaus käsitellyksi.

 • Tilausjärjestlemän käyttäjän pitää pystyä merkitsemään tilaus lähetetyksi.

 • Tilausjärjestelmän pitää pystyä listaamaan uudet saapuneet tilaukset.

 • Tilausjärjestelmän pitää pystyä listaamaan käsitellyt tilaukset.

 • Tilausjärjestlemän pitää pystyä listaamaan lähetetyt tilaukset.

Kehitystiimin työskentely

Toimeksiannon aikana on tarkoitus oppia myös työskentelytavoista. Kyseisiä asioita otetaan esille lähituntien yhteydessä sekä ryhmiä ohjattaessa. Pääasiassa käsittelemme seuraavia asioita: Agile esimerkki

Palvelut ja ohjelmistot

Last updated