Tavoitteet

Oppaan tavoitteena on tukea opetusta ja sisältää pääosin erilaisia tehtäviä sisältöjen opetteluun. Vastauksia ei näihin tehtäviin ole vielä valitettavasti olemassa. Tehtävät voi suorittaa yleensä usealla eri tavalla, joten oikea vastaus ei ole tärkeintä vaan se, että työkalut ja niiden käyttötavat tulevat tutuksi.

Opit seuraavista ohjelmistokehityksen osa-alueista

  • Versionhallinnan käyttö ohjelmoinnissa ja sen hyödyntämisestä. Käytössä Git.

  • Yksikkötestaus. Käytössä NUnit kirjasto.

  • Testivetoinen ohjelmistokehitys ja sen hyödyntäminen ohjelmoinnissa.

  • Scrum -menetelmän perusteet.

Osa-alueita ei ei käydä läpi perinpohjin vaan opas keskittyy tutustutaan perusasioihin sekä syihin miksi näitä työkaluja ja menetelmiä tulisi hyödyntää.

Osa-alueiden oppimiseen kuuluu muutamia tehtäviä, joilla perusasiat opetellaan eri työkaluista ja menetelmistä..

Varsinainen päätarkoitus on hyödyntää näitä taitoja projektissa. Projektissa pyritään käyttämään taitoja kuten oikeassa työelämässä.

Osallistujat tullaan jakamaan pienempiin kehitystiimeihin, jotka toteuttavat parhaansa mukaan yhtä ominaisuutta. Yksi kehitystiimi on osa suurempaa kokonaisuutta, joten myös useampien kehitystiimien tulee tehdä yhteistyötä. Yhteiset tehtävät tarkentuvat projektin tehtävänannossa.

Käytettävät ohjelmat

Asenna ja testaa seuraavien työkalujen toimivuus:

  • Visual Studio 2019 (community riittää)

  • Git -versionhallinta, lataa osoitteesta https://git-scm.com/

Ohjelmoimme C#-kielellä.

Last updated