Git perusteet 105

Git perusteet tositoimissa

Aikaisemmin olet käynyt läpi useita erilaisia komentoja. Tällä tasolla ei ole enää yksittäisiä tehtäviä vaan nyt sinun pitää näyttää osaaminen. Moduulin aikana on erilaisia projekteja ja harjoitustehtäviä, joita voit käyttää tämän tukena. Voit myös käyttää omaa henkilökohtaista projektia, jos haluat. Tärkeintä on kuitenkin, että hyödynnät versionhallintaa mahdollisimman paljon ja teet useita pysyviä muutoksia tietovarastoon, josta jää muutos historia näkyville. Tämän jälkeen palauta tähän linkki etätietovarastoon, jonka haluat arvosteltavan. Huomioi, että etätietovaraston pitää olla julkinen tai muuten käyttöoikeudet kunnossa, että siihen pääsee teeman ohjaaja käsiksi.

Last updated