Git perusteet 104

Komennoissa on virheitä kun ne on siirretty tekstiin. Huomaa, että osa komennoista ei siis kopioimalla toimi. Yksittäisten väliviivojen tilalle voi tulla kaksi väliviivaa tai niiden edestä puuttuu tyhjä välilyönti.

Komennot kannattaa silti vielä kirjoittaa, koska kopioidessa joskus väliviivat eivät kopioidu oikein.

Git login tarkastelu

Git sisältää tehokkaan git log komennon.

Kerro miten saat komennon avulla listattua edellisen 1 viikon aikana tehdyt pysyvät muutokset?

log komentoa on käytetty jo aikaisemmin, joten tutustu sen parametreihin ja myös muihin vaihtoehtoihin.

Muutosten tarkastelu eri versioiden välillä

Kerro millä komennolla voit nähdä yhden tiedoston muutokset sen edelliseen versioon verrattaessa?

Tai millä komennolla voit nähdä kaikki muutokset edelliseen loki merkintään verrattaessa?

Konfliktien hallinta ja selviytyminen

Yritä saada aikaiseksi Git konflikti.

Kerro mitä konflikti tarkoittaa ja miten siitä voi selvitä?

Miten Git–merkitsee konfliktitilanteen?

Muutosten piilottaminen väliaikaisesti

Millä komennolla voit piilottaa nykyiset muutokset väliaikaisesti ja palata jatkamaan myöhemmin?

Tämä tulee tehdä ilman git commit–komentoa. Esimerkiksi sinulla voi olla tilanne, jossa olet tehnyt muutoksia master–kehityshaaraan ja olet vetämässä etätietovarastosta muutoksia. Et tahdo tehdä ylimääräistä pysyvää muutosta mutta tahdot väliaikaisesti piilottaa muutokset, vetää etätietovaraston päivitetyn version ja sen jälkeen tuoda takaisin muutokset siihen tilaan missä alun perin olit.

Tutustu graafiseen Git–työkaluun

Git–versionhallintaa ei tarvitse aina käyttää komentojen avulla. Tutustu yhteen monista graafisista työkaluista ja tee sillä muutamia aikaisemmin läpikäytyjä komentoja. Työkalu voi olla myös integroitu IDE –ohjelmistoon. Ota lopuksi pari kuvakaappausta todisteeksi, että näin on tapahtunut ja olet tutustunut vähintään yhteen työkaluun.

Suosituimpia graafisia käyttöliittymiä versionhallinnan käyttöön on listattu seuraavassa osoitteessa, joista voit hyvin valita sopivimman. https://acodez.in/git-gui-clients/

Jos käytät esimerkiksi Visual Studiota työkaluna niin kannattaa tutustua sen versionhallintaominaisuuksiin.

Mac: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/mac/version-control?view=vsmac-2019 Windows: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/repos/git/gitquickstart?view=azure-devops&tabs=visual-studio

Last updated