Git perusteet 108

Tavoitteena on ymmärtää mikä on merge conflict ja miten sellainen selvitetään.

Tavoite

Suorita ensin Git perusteet 107

Aiheuttakaa kehitystiimin kanssa niin sanottu merge conflict tilanne. Selvittäkää kyseinen tilanne. Jokaisen kehitystiimin jäsenen tulee selvittää konflikti.

Käyttäkää pohjana edellisessä harjoituksessa ollutta Gitlab projektia.

Lopputuloksena, ottakaa Gitlabista kuvakaappaus versionhallinnan historiasta, josta näkyy, että konflikteja on selvitetty. (kun selvitätte konfliktin, nimetkää commit viesti sen mukaisesti)

Kehitystiimin tulee osata vastata seuraaviin kysymyksiin kun ne heiltä kysytään:

  • Mikä on konflikti tilanne?

  • Miksi konflikti tilanne syntyy?

  • Miten konflikti tilanne voidaan selvittää? (tähän on useita tapoja selvittää)

  • Millä toimintatavoilla konfliktitilanteita voidaan välttää?

Last updated