Agile termit (scrum)

Koostettu käytetyimpiä termejä joita vilisee puhekielessä. Nämä on hyvä ymmärtää.

Sanasto

SCRUM

Tiimi (Scrum team)

Tuotteen omistaja (Product owner)

Kehitystiimi (Development team)

Valmentaja (Scrum master)

Sprintti, Iteraatio (Sprint)

Sprintin suunnittelu

Päivittäispalaveri (Daily scrum)

Sprintin katselmointi (Sprint review)

Sprintin retrospektiivi (Sprint retrospective

Scrum tuotokset (Scrum artifacts)

Tuotteen kehitysjono (Product backlog)

Sprintin kehitysjono (Sprint backlog)

Inkrementti (Increment)

Tuotosten läpinäkyvyys (Artifact transparency)

Last updated