Mysql perusteet 101

Harjoitustietokanta https://dev.mysql.com/doc/sakila/en/

Selitä omin sanoin alla olevat tietokantoihin liittyvät käsitteet.

 • Tietokanta (database)

 • Taulu (table)

 • Sarake (column)

 • Rivi (row)

 • Päällekkäisyys/Toistuvuus (Redundancy)

 • Pääavain (Primary key, lue myös pääavaimista.)

 • Uniikki/Yksilöllinen avain (Unique key)

 • Kooste avain (compound key, composite key)

 • Viiteavain (Foreign key, lue myös viiteavaimista.)

 • Indeksi (Index, lue myös indeksoinnista.)

 • Viite-eheys (Referential Integrity)

 • Asiakas-Palvelin arkkitehtuuri (Client/Server Architecture)

 • ER -kaavio (Entity–Relationship model, lue myös ER-kaavioista.)

Yhdistä edellä mainitut käsitteet alla olevaan kuvaan.

Last updated