Comment on page

Mysql perusteet 101

Harjoitustietokanta https://dev.mysql.com/doc/sakila/en/
Selitä omin sanoin alla olevat tietokantoihin liittyvät käsitteet.
 • Tietokanta (database)
 • Taulu (table)
 • Sarake (column)
 • Rivi (row)
 • Päällekkäisyys/Toistuvuus (Redundancy)
 • Pääavain (Primary key, lue myös pääavaimista.)
 • Uniikki/Yksilöllinen avain (Unique key)
 • Kooste avain (compound key, composite key)
 • Viiteavain (Foreign key, lue myös viiteavaimista.)
 • Indeksi (Index, lue myös indeksoinnista.)
 • Viite-eheys (Referential Integrity)
 • Asiakas-Palvelin arkkitehtuuri (Client/Server Architecture)
 • ER -kaavio (Entity–Relationship model, lue myös ER-kaavioista.)
Yhdistä edellä mainitut käsitteet alla olevaan kuvaan.