Git perusteet 103

Komennoissa on virheitä kun ne on siirretty tekstiin. Huomaa, että osa komennoista ei siis kopioimalla toimi. Yksittäisten väliviivojen tilalle voi tulla kaksi väliviivaa tai niiden edestä puuttuu tyhjä välilyönti.

Komennot kannattaa silti vielä kirjoittaa, koska kopioidessa joskus väliviivat eivät kopioidu oikein.

Luo uusi kehityshaara paikalliseen tietovarastoon

Kerro millä eri tavoin voit luoda haaroja paikallisessa tietovarastossa? Kerro tarvittavat komennot ja anna lopuksi seuraava komento

git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit

Ota komennon antamasta tulosteesta kuva, jossa näkyy luotu kehityshaara. Huomioi, että sinun pitää tehdä kehityshaaraan vähintään yksi pysyvä muutos.

Kehityshaarojen tarkastelu

Kerro millä komennoilla voit nähdä paikallisen tietovaraston tai etätietovarastojen kehityshaaroja?

Ota lopuksi kuvakaappaus paikallisessa tietovarastossa olevista kehityshaaroista. Kehityshaaroja pitää olla useampi kuin kaksi.

Kehityshaarojen yhdistäminen

Kerro millä komennoilla voit yhdistää kehityshaaroja paikallisessa tietovarastossa?

Ota lopuksi kuvakaappaus käyttäen seuraavaa komentoa

git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit

Kehityshaaran uudelleenkirjoittaminen (rebase)

Kerro mitä git rebase komennolla voi tehdä?

Kehityshaarojen poistaminen

Kerro millä komennoilla voit poistaa kehityshaaroja?

Ota kuvakaappaus ennen ja jälkeen toimenpiteen kehityshaarojen listauksesta, josta näkyy tarvittavat muutokset tietovarastossa.

Tag–merkinnät

Kerro mitä ovat tag –merkinnät tietovarastossa ja missä tilanteessa käyttäisit niitä?

Last updated