Harjoitustyö: Matkalasku

Harjoitustyö ohjelmistokehityksen taitojen syventämiseen.

Matkalasku

Kirjanpitäjänä (jäljempänä Asiakas) toimiva henkilö laskee usealle yritykselle heidän työntekijöiden matkakorvauksia. Työ on alkanut käymään toistuvaksi puurtamiseksi ja asiakas on miettinyt matkalaskujen hoitamista sähköisesti. Ensimmäiseksi asiakas haluaisi päästä kokeilemaan matkalaskujen luomiseen luotua ohjelmaa. Asiakas on antanut seuraavat lähtötiedot ohjelman ensimmäisistä vaatimuksista.

Matkalaskun sisältö on seuraavanlainen:

 • Matkan lähtö- ja paluuaika.

 • Matkan tarkoitus ja lisätiedot.

 • Matkakorvauksen saaja.

 • Ajankohta, jolloin matkalasku on luotu.

 • Reitin kuvaus ja välimatka (km)

 • Matkustajien lukumäärä.

Annettujen tietojen perusteella ohjelman tulisi laskea:

Asiakas on vaatimaton ensimmäisen version suhteen kunhan hän pääsee kokeilemaan vain ideaansa.

Jotta ohjelma olisi käyttökelpoinen, tulisi sen myös tallentaa muodostetut matkalaskut. Ohjelman avulla voidaan siis tarkastella jo muodostettuja matkalaskuja.

Ohjelman ei tarvitse tukea useiden eri korvaustyyppien laskemista vaan riittää, että puhutaan aluksi oman auton käytöstä ja päivärahoista.

Malli matkalaskun sisällöstä, jonka asiakas on antanut vaatimusten tueksi.

Ohjelman toimintojen lisätoiveet

 • Matkalaskun laskemiseen käytettyjä korvausmääriä voi vaihtaa.

 • Matkalaskuun voi merkitä myös auton lisäksi muita kulkuneuvoja.

 • Matkalaskuista saisi yhden yhteenvedon kaikista luoduista matkalaskuista.

 • Matkalaskun voi merkitä Maksetuksi -tilaan.

 • Matkalaskuja voi luoda usealle eri henkilöille.

Harjoitustyön rajaukset

Ohjelman pitää olla konsoliohjelma (esimerkki alla mikä on konsoliohjelma).

Ohjelmointikielenä pitää olla C#.

Harjoitustyössä ei tarvitse tulostaa laskun kuvaa vaan riittää, että konsoliohjelmasta näkee kaikki tiedot.

Vinkkejä

Lyhyt soittolista, jossa tehdään pieni ohjelma missä hyödynnetään tekstitiedostoja tallennusmekanismina. Videolla puhutaan myös Luokkien ja Listojen käytöstä, jotka ovat osa olio-ohjelmoinnin perusrakenteita.

Last updated