Git perusteet 106

Tavoitteena on oppia tekemään ensimmäinen merkintä versionhallintaan.

Tavoite

Tehtävän tavoitteena on tehdä ensimmäisiä merkintöjä (commit) versionhallintaohjelmalla.

Omalla paikallisella koneellasi, tee sellainen harjoite, jossa sinulla on vähintään 10 merkintää Git lokissa.

Ota kuva lopputuloksesta seuraavalla komennolla:

git log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
# Jos haluat edellisen komennon ns. pikakomennoksi niin voit antaa myös seuraavan version komennosta.
git config --global alias.lg "log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"

# Tämän jälkeen riittää aina seuraava komento.
git lg

Huomioi tehdessä seuraavat asiat

  • Aloita tyhjällä Git projektilla. Älä kopioi sitä alkuun mistään.

  • Lokista otetussa kuvassa pitää näkyä tekijän nimi. Jos näin ei ole, tee asetukset Gittiin kuntoon.

  • Kun teet muutoksen, tee selkeä muutos lähdekoodiin. Tee siis jokin tuttu harjoitus uudelleen.

  • Käytä esimerkin kanssa oikeaa projektipohjaa. Esimerkiksi konsoliprojekti Visual Studiossa. Ei yksittäisiä tekstitiedostoja missä ei ole mitään tarkoitusperää.

  • Huomioi "commit" viestien kirjoitusasu.

  • Mitä komentoja jouduit käyttämään, jotta pääsit tavoitteeseen?

  • Mitä "commit" viesteissä kuuluisi lukea?

  • Kokeile antaa komento git commit -m "anna tähän viestisi"

  • Kokeile myös komentoa git commit ilman muita parametrejä. Mitä tapahtui ja kuinka selvitit tilanteen?

Last updated